Làm thế nào để nâng cấp Windows 7 không bị mất dữ liệu.

//Làm thế nào để nâng cấp Windows 7 không bị mất dữ liệu.

Làm thế nào để nâng cấp Windows 7 không bị mất dữ liệu.

Nâng cấp Windows là một tính năng tuyệt vời cho phép bạn có tất cả các file và thư mục hiện tại lưu trong khi bạn nâng cấp từ một phiên bản Windows khác.

Có hai bản cài đặt mà bạn có thể sử dụng để nâng cấp Windows: một là bản nâng cấp trong khi nó là bản sao đầy đủ của Windows 7, hai là bất kỳ phiên bản Windows Vista được nâng cấp lên các phiên bản tiếp theo của Windows 7 trong cùng một lớp.

–>Đọc thêm:

Vậy ai có thể nâng cấp Windows 7

Bất cứ ai đã sử dụng bất kỳ phiên bản của Windows Vista có thể nâng cấp để đảm bảo rằng bạn không nâng cấp lên một mức độ thấp hơn của hệ điều hành. Một Windows Vista Ultimate có thể được nâng cấp lên Windows 7 cuối cùng và không phải là Windows 7 Strarter vì các cấu trúc file khác nhau. Đối với bất cứ ai sử dụng bất kỳ hệ điều hành, cần phải có một cài đặt tùy chọn hoàn chỉnh là hoàn toàn khác nhau từ các nâng cấp như nó không lưu lại cấu trúc thư mục hiện tại.

Nâng cấp Windows 7

nâng cấp Windows

Cài đặt Windows 7 thông qua tính năng nâng cấp có sẵn trên đĩa cài đặt có nghĩa là bạn muốn giữ lại các tập tin và thư mục hiện hành về cấu trúc file của Windows Vista. Cần đảm bảo các chi tiết sau khi nhận được đã sẵn sàng cho việc cài đặt các nâng cấp Windows 7:

1. Máy tính phải được chạy trong các Service Pack 1 và Service Pack 2 của Windows Vista để nâng cấp.

2. Chạy một hệ thống quét hoàn chỉnh, sau khi cập nhật chống virus trước khi nâng cấp Windows và sau đó tắt bảo vệ chống virus. Bạn cần phải chắc chắn rằng bạn bật nó trở lại khi cài đặt hoàn tất.

3. Bạn cần phải nhìn vào các gói cài đặt cho 25 ký tự khóa dài cho Windows 7 .

4. Lưu ý nên tải tất cả các mật khẩu cho Windows hiện tại để chắc chẳn rằng không lỗi trong khi nâng cấp lên Windows 7.

Các bước nâng cấp Windows

Thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây để nâng cấp Windows Vista lên Windows 7 mà không mất dữ liệu và bạn cần thiết lập:

1. Bật máy tính của bạn sử dụng Windows Vista.

2. Xác định vị trí các thiết lập từ việc cài đặt đã tải về hoặc đĩa cài đặt Windows 7 và thực thi ứng dụng.

3. Sử dụng các tùy chọn Install now trên trang cài đặt Windows. Sử dụng tải bản cập nhật quan trọng cho trang cài đặt để cài đặt tất cả các bản cập nhật có sẵn với các cài đặt. Tính năng này sẽ giúp bạn nhận được tập tin cài đặt ngày tháng cho Windows và giúp bảo vệ máy tính.

4. Kiểm tra các check box sau khi đọc các trang giấy phép điều khoản và chuyển sang bước tiếp theo.

5. Sẽ thấy thông báo: Bạn muốn loại hình cài đặt nào? Bấm vào Upgrade để nâng cấp hệ thống điều hành.

Việc cài đặt sẽ khá đơn giản, bạn có thể dễ dàng cài đặt các phần còn lại chỉ bằng cách theo dõi. Vào cuối của toàn bộ thiết lập, bạn sẽ có cùng một hệ thống với tất cả các cài đặt hiện tại và các tập tin vào thư mục như bạn đã có trong Windows Vista. Bạn chỉ có thể được yêu cầu để cập nhật trình điều khiển thiết bị để đảm bảo rằng mọi thứ hoạt động trong sự hòa hợp hoàn toàn.

By | 2016-08-05T15:15:32+07:00 Tháng Tám 5th, 2016|Tham Khảo|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment