Tạo thêm không gian để backup dữ liệu

//Tạo thêm không gian để backup dữ liệu

Tạo thêm không gian để backup dữ liệu

Backup dữ liệu là việc làm cần thiết để phòng tránh mất dữ liệu. Để có thêm không gian cho việc lưu trữ dự phòng, các bạn có thể tham khảo cách sau đây nhằm tối ưu dung lượng ổ cứng.

Windows 7 Backup and Restore

Cho đến giờ thì có thể xác nhận Windows 7 chưa có một công cụ thực sự với đầy đủ tính năng phục vụ cho backup dữ liệu. Ví dụ như phần mềm Backup and Restore cài đặt sẵn trong Windows 7 không thể tự động loại bỏ những bản sao lưu cũ mà phải thực hiện thủ công. Sauk hi kết nối ổ cứng di động với máy tính, hãy mở Control Panel của ứng dụng này rồi vào đường dẫn Manage space nhấn vào View backups. Khi đó, một danh sách các bản sao lưu hiện có của hệ thống mà bạn đã thực hiện trước đó sẽ hiện ra. Mỗi bản sao chứa nhiều file đã được tạo hay thay đổi gần nhất có thể chọn và xóa bằng tay.

backup dữ liệu

Windows 8 File History

Tính năng File History giúp backup dữ liệu trên Windows 8. Khi lưu tập tin vào ổ cứng gắn ngoài bằng File History, bạn sẽ sao lưu dễ dàng hơn so với Windows 7. Chỉ cần gõ file history trong ô tìm kiếm tại nút Start và nhấn Enter để mở ứng dụng này. Hãy hấn vào Advance Settings rồi kéo xuống chọn Keep saved versions để thiết lập khoảng thời gian mà bạn muốn. Hệ thống sẽ tự động sao lưu dữ liệu theo lịch đã cài đặt và tự động lọc bỏ những bản sao lưu cũ.

backup dữ liệu

EA SEus Todo Backup

Công cụ này vừa backup dữ liệu tệp tin vừa backup dữ liệu hệ thống. Trên giao diện của EA SEus Todo Backup, chọn biểu tượng Advance, nhấn Edit Plan để đặt kế hoạch sao lưu. Sau đó, chọn đường dẫn  Image-reserve strategy. Khi cửa sổ Backup scheme mở ra, hãy thiết lập lịch backup dữ liệu theo mong muốn.

backup dữ liệu

By | 2015-08-06T10:59:15+07:00 Tháng Ba 12th, 2015|Tham Khảo|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment