Phân tích dữ liệu không gian là gì?

//Phân tích dữ liệu không gian là gì?

Phân tích dữ liệu không gian là gì?

Phân tích dữ liệu không gian là giúp bạn trả lời các câu hỏi về thực tế hiện nay và cách thức thay đổi từ không gian đến thời gian. Ngoài ra, phân tích dữ liệu không gian còn giúp bạn quản lý tốt hơn và khả năng phân tích cũng chính xác hơn.

Phân tích dữ liệu không gian bao gồm nhiều dạng thao tác như: truy vấn thuộc tính, truy vấn không gian và đồng thời cập nhật cơ sở dữ liệu liên tục.  Do tính chất phức tạp của các câu hỏi mà việc phân tích dữ liệu sẽ trở nên cần thiết. Nhờ có sự phân tích dữ liệu đúng đắn, đúng quy trình mà việc giải quyết những vấn đề về mô hình, không gian sẽ trở nên đơn giản hơn. Đồng thời sẽ giúp bạn bảo mật thông tin và tránh mất dữ liệu ngoài ý muốn.

Phân tích dữ liệu không gian là gì?

Những đặc điểm của thao tác dạng trong việc phân tích dữ liệu theo không gian:

  1. Truy vấn thuộc tính
  • Đây là phép truy vấn chỉ quan tâm duy nhất đến thông tin dữ liệu và bỏ qua các thông tin không gian.
  • Không yêu cầu tới thông tin không gian mà chỉ tập trung chủ yếu đến truy vấn thuộc tính
  • Một truy vấn điển hình thường bao gồm việc nhận diện giúp bạn thực hiện việc tính toán chính xác nhất. Đồng thời sẽ có sự lựa chọn tuyệt đối đối với các thuộc tính vì thế sẽ không có bất cứ thông tin về không gian nào được quan tâm.
  1. Truy vấn không gian
  • Đây là phép truy vấn chỉ quan tâm tới không gian. Hệ thống càng nhiều thì chúng càng có ý nghĩa
  • Phân tích dữ liệu không gian sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và chúng được thu thập thông qua các mô hình thế giới thực.
  • Đặc trưng của nó là mô tả những vật thể đó mà nó có thể tham chiếu, đơn vị đo và quan hệ không gian.
  • Ngoài ra nó còn có thể quan hệ tương tác giữa các hiện tượng tự nhiên giúp bạn phân tích tốt hơn và hiển thị đồ họa của hệ thống một cách rõ ràng hơn.

Việc dựa vào kết quả vừa phân tích sẽ giúp bạn đưa ra phương án làm việc tốt hơn. Giúp mang lại cho bạn nhiều hiệu quả cao hơn trong công việc. Đồng thời giúp bạn quản lý hiệu quả hơn trong mọi lĩnh vực

By | 2016-06-04T11:22:24+07:00 Tháng Sáu 4th, 2016|Tham Khảo|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment