WD My Passport Ultra có những tính năng, lợi ích gì?

//WD My Passport Ultra có những tính năng, lợi ích gì?