Hệ thống không khởi động do nguyên nhân gì?

//Hệ thống không khởi động do nguyên nhân gì?