Lấy dữ liệu ổ cứng máy bàn Western không nhận

//Lấy dữ liệu ổ cứng máy bàn Western không nhận

Lấy dữ liệu ổ cứng máy bàn Western không nhận

Ngày 17/09/2015 Lấy dữ liệu ổ cứng máy bàn Western cho anh Tuấn – 0975230688. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) hỏng không nhận

By | 2015-12-11T10:47:40+00:00 Tháng Mười Hai 11th, 2015|Khách hàng|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment