Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung bị chết cơ

//Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung bị chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung bị chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung bị chết cơ
Bình chọn

Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 250Gb vào ngày 18/11/2015 cho anh Khang – 0936165055. Ổ cứng Samsung  (Model: HD253GJ) chết cơ. Anh khang đã nhận lại dữ liệu.

By | 2015-12-24T11:00:10+00:00 Tháng Mười Hai 24th, 2015|Khách hàng|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment