Khách hàng lấy lại dữ liệu tháng 6 năm 2016

//Khách hàng lấy lại dữ liệu tháng 6 năm 2016

Khách hàng lấy lại dữ liệu tháng 6 năm 2016

khách hàng cứu dữ liệu tháng 6– (09/06/2016). Ổ cứng 500GB bị lỗi cơ. anh Dương – 0942606096 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ  cứng Seagate. Ngày 9/6/2016 chúng tôi bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách                              hàng.09/06/2016). Ổ cứng máy tính mang tới bị format nhầm. anh Hiếu – 0983912800                  yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng máy laptop. Ngày 9/6/2016 sau khi phục hồi thành công             dữ liệu được trả lại cho khách hàng.

– (09/06/2016). Ổ cứng 750GB model: WD7500BPVX bị chết cơ. anh Duy – 0981957775 yêu cầu lấy lại dữ liệu hdd Western. Ngày 9/6/2016 toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

– (09/06/2016). Ổ cứng 500GB model: HTS545050A7 mang tới trong tình trạng mất dữ liệu do khách hàng chạy reset windows 10. anh Giang – 0912610069 yêu cầu khôi phục dữ liệu hdd Hitachi. Ngày 9/6/2016 sau khi phục hồi toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

– (09/06/2016). Thẻ nhớ 32G mang tới bị mất dữ liệu do xóa nhầm. anh Huy – 0918469343 yêu cầu cứu dữ liệu thẻ nhớ sony. Ngày 9/6/2016 sau khi phục hồi toàn bộ dữ liệu đã bàn giao lại cho khách hàng.

– (08/06/2016). Ổ cứng 160GB model: HD161GJ mang tới bị chết cơ. khách hàng ở Nghệ An – 0915941466 yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Samsung PC. Ngày 8/6/2016 dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

– (08/06/2016). Ổ cứng Ngày 8/6/2016 500GB model: ST500DM002 mang tới bị hỏng đầu từ. anh Tùng – 0982039978 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate. Dữ liệu sau khi phục hồi bàn giao lại cho khách hàng.

– (08/06/2016). Ổ cứng 1.5TB bị hỏng 2/8 đầu từ. anh Lương – 0985372086 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate. Ngày 8/6/2016 bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

– (08/06/2016). Ổ cứng 320GB model: WD3200BEKT được mang tới trong tình trạng bị hỏng đầu từ. chị Giang – 0904612161 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western. Ngày 8/6/2016 bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho khách hàng.

– (08/06/2016). Ổ cứng 320GB model: HD321HJ mang tới bị chết cơ. khách hàng VietCeco – 01279962049 yêu cầu lấy lại dữ liệu hdd Samsung. Ngày 8/6/2016 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

– (07/06/2016). Ổ cứng 250GB model: HD250HJ Tình trạng ổ cứng bị kiến chui, chết cơ. khách hàng Vietceco – 01279962049 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung. Ngày 7/6/2016 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công đã bàn giao lại cho khách hàng.

– (07/06/2016). Ổ cứng 250GB model: ST250DM00 bị lỗi đầu từ. anh Hưng – 01666088466 đã yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate. Ngày 7/6/2016 100% dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

– (07/06/2016). Ổ cứng 500GB model: WD5000LMVVW bị hỏng 1/2 đầu từ. chị Thi – 0903433688 yêu  cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western. Ngày 7/6/2016 bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

– (07/06/2016). Ổ cứng 320GB HTS545032B9 mang tới trong tình trạng bị hỏng 1/3 đầu từ. anh Hùng – 0988071888 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi. Ngày 7/6/2016 công ty đã bàn giao dữ liệu lại cho khách hàng.

– (07/06/2016). Ổ cứng 320GB bị bad sector. chị Lan – 0913393365 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate. Ngày 7/6/2016 công ty đã hoàn trả dữ liệu cho khách hàng.

– (07/06/2016). Ổ cứng máy Sony Vaio bị mất dữ liệu do chạy reset nên toàn bộ phân vùng dữ liệu bị mất. anh Tâm – 0985602605 yêu cầu khôi phục dữ liệu máy laptop sony vaio. Ngày 7/6/2016 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi dữ  liệu được bàn giao cho khách hàng.

– (06/06/2016). Ổ cứng 500GB model: ST500DM002 bị mất dữ liệu do cài windows nhầm. anh Phong – 0988761208 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn Seagate. Ngày 6/6/2016 Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

– (06/06/2016). Ổ cứng 500GB mang tới bị hỏng đầu từ. anh Hưng – 0904328369 yêu cầu lấy lại dữ liệu hdd Seagate. Ngày 6/6/2016 anh Hưng đã nhận lại toàn bộ dữ liệu .

– (06/06/2016). Thẻ nhớ 32Gb được mang tới trong tình trạng mất dữ liệu. chị Trang – 0947516161 yêu cầu khôi phục dữ liệu thẻ nhớ. Ngày 6/6/2016 bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng..

– (06/06/2016). Ổ cứng 160GB model: HD161GJ mang tới bị chết cơ do ngập nước. anh Hòa – 0903222886 đề nghị phục hồi dữ liệu hdd máy bàn Samsung. Ngày 6/6/2016 chúng tôi đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng.

– (06/06/2016). Ổ cứng 1TB model: WD1003FZEX mất dữ liệu do quá trình cài windows đã format nhầm. anh Việt Anh – 0977741991 đã đề nghị  khôi phục dữ liệu ổ cứng Western. Ngày 6/6/2016 công ty chúng tôi đã hoàn trả lại dữ liệu cho khách hàng.

– (06/06/2016). Ổ cứng 1TB mang tới bị mất định dạng.  anh Đông – 0989920025 yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng di động Western. Ngày 6/6/2016 công ty bàn giao đầy đủ dữ liệu cho khách hàng.

– (04/06/2016). Ổ cứng 250GB mang tới trong tình trạng mất dữ liệu do chạy recover nhầm. anh Tú – 0934485086 đã yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate. Ngày 4/6/2016 100% dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

– (04/06/2016). Ổ cứng 320GB model: WD3200AAKX mang tới trong tình trạng bị bad sector. anh Minh – 0914994000 đề nghị khôi phục dữ liệu ổ cứng Western PC. Ngày 4/6/2016 chúng tôi đã xử lý và bàn giao dữ liệu

– (04/06/2016). Ổ cứng 500GB mang tới trong tình trạng hỏng đầu từ. anh Thành ở Hải Dương – 0989538898 yêu cầu lấy lại toàn bộ hdd PC Hitachi. Ngày 4/6/2016 dữ liệu đã được hoàn trả cho khách hàng.

– (04/06/2016). Ổ cứng 500GB model: WD5000AAKX bị chết cơ, đã mang qua nơi khác can thiệp nhưng không thành công. anh Lâm – 0989799358 đã yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western. Ngày 4/6/2016 bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

– (04/06/2016). Thẻ nhớ 32Gb mang tới trong tình trạng mất dữ liệu do virus. Anh Thanh – 0946246898 đã yêu cầu kiểm tra và phục hồi toàn bộ thẻ nhớ. Ngày 4/6/2016 công ty đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng.

– (03/06/2016). Ổ cứng 250GB model: WD2500BEVT bị bad sector được khách hàng mang tới. anh Thế – 0974622686 yêu cầu kiểm tra và phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng Western. Ngày 3/6/2016 sau khi phục hồi thành công dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

– (03/06/2016). Ổ cứng 320GB mang tới bị chết. anh Điệp – 0903231719 yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Seagate. Ngày 3/6/2016 đã bàn giao đầy đủ dữ liệu cho khách hàng.

– (03/06/2016). Ổ cứng model: WD5000LPVX mang tới trong tình trạng khách hàng đánh rơi máy tính. Qua kiểm tra nguyên nhân ổ cứng bị hỏng đầu từ. anh Thuật – 0904787504 yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Western. Ngày 3/6/2016 bàn giao dữ liệu cho khách hàng.

– (03/06/2016). Ổ cứng 160GB model: HD161GJ bị bad nặng. khách hàng – 0906202769 yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Samsung. Ngày 3/6/2016 dữ liệu được công ty chúng tôi bàn giao lại toàn bộ dữ liệu.

– (03/06/2016). Thẻ nhớ 32Gb mang tới trong tình trạng bị mất dữ liệu  do virus. anh Thanh – 0946246898 đã đề nghị cứu dữ liệu thẻ nhớ. Ngày 3/6/2016 toàn bộ dữ liệu của thẻ nhớ đã được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

– (02/06/2016). Ổ cứng model: WD1200JS dung lượng 120Gb mang tới trong tình trạng ổ cứng không nhận. Qua kiểm tra xác định nguyên nhân do ổ cứng bị hỏng đầu từ. anh Hiệp – 0977512713 đã yêu cầu phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng Western. Ngày 2/6/2016 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao lại cho khách hàng.

– (02/06/2016). Ổ cứng 250GB model: WD2500AAKX được mang đến tình trạng ổ bị ngấm nước. anh Phương – 0936393331 yêu cầu phục hồi dữ liệu hdd Western. Ngày 2/6/2016 bàn giao dữ liệu cho khách hàng.

– (02/06/2016). Ổ cứng model: HD161HJ 160Gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị ngập nước. anh Phương – 0936393331 yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng desktop Samsung.  Ngày 2/6/2016 Dữ liệu của khách hàng được khôi phục 100% và bàn giao lại.

– (02/06/2016). Ổ cứng 1TB model: WD10EARS mang tới bị hỏng 1/4 đầu từ.  anh Tuấn Anh – 0973301085 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western. Ngày 2/6/2016 chúng tôi đã bàn giao đầy đủ dữ liệu cho khách hàng.

– (02/06/2016). Ổ cứng Maxtor 80GB mang tới trong tình trạng bị ngập nước qua đêm. anh Phương – 0936393331 đã yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Maxtor. Ngày 2/6/2016 bàn giao lại dữ liệu cho khách hàng.

– (02/06/2016). Ổ cứng Model:WD2500AAKX, 250Gb được mang tới trong tình trạng ổ bị ngập nước. anh Phương – 0936393331 đã đề nghị cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn western. Ngày 2/6/2016 sau khi phục hồi thành công dữ liệu đã hoàn trả lại cho khách hàng.

– (01/06/2016). Ổ cứng 250GB được mang tới trong tình trạng hỏng đầu đọc. anh Ngọc ở Nam Định – 0989086686  yêu cầu phục hồi dữ liệu hdd Seagate. Dữ liệu sau khi phục hồi đã hoàn trả lại cho khách hàng.

– (01/06/2016). Ổ cứng Model: HD082GJ, dung lượng 80Gb mang tới trong tình trạng ổ cứng không nhận trong windows. Qua kiểm tra nguyên nhân do ổ bị chết cơ. anh Thao – 0914898550 đã yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung. Ngày 01/06/2016 đã bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho khách hàng.

– (01/06/2016). Ổ cứng model: ST3160215AS, dung lượng 160Gb, mang tới trong tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị ngập nước nên chết cơ. anh Trường – 0984532862 yêu cầu công ty cứu dữ liệu ổ cứng Seagate.  Ngày 01/06/2016 chúng tôi đã tiến hành bàn giao đầy đủ dữ liệu cho khách hàng.

– (01/06/2016). Ổ cứng Model: WD1600BEVT, dung lượng 160Gb mang tới bị hỏng đầu từ.  chị Huyền – 0982390608 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western laptop. Ngày 01/06/2016 công ty tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho khách hàng.

– (01/06/2016). Ổ cứng model: HTS545050A7 , dung lượng 500GB mang tới trong tình trạng ổ bị lỗi đầu từ. anh Thắng – 0986554954 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi. Ngày 01/06/2016 chúng tôi đã bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho khách hàng.

By | 2017-08-21T10:40:30+00:00 Tháng Sáu 14th, 2016|Khách hàng|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment