Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 4/2014

//Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 4/2014

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 4/2014

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 4/2014
Bình chọn

Dưới đây là danh sách khách hàng đã cứu dữ liệu ổ cứng thành công tại Công ty TNHH khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam trong tháng 4/2014. Mời các bạn tham khảo:

cứu dữ liệu ổ cứng

– 29/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ cho anh Công – 0973407186. Ổ cứng WD Velociraptor 1Tb (Model: WD1000DHTZ) chết cơ. Khách hàng yêu cầu làm gấp trả dữ liệu ngay trong ngày

– 29/4/2014 Phục hồi dữ liệu máy tính cho anh Vũ – 01654190543. Ổ cứng laptop Hitachi 320Gb hỏng đầu đọc. Dữ liệu hoàn thành và trả cho khách hàng sau 01 ngày

– 29/4/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thịnh – 0902289274. Ổ cứng Seagate 250Gb lỗi đầu đọc. Toàn bộ dữ liệu trả cho khách hàng sau 01 ngày

– 28/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Phong – 0975172290. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD252) hỏng cơ

– 28/4/2014 Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ cho anh Minh – 0966298998. USB Trancend 2G hỏng không nhận

– 28/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Mạnh – 0913031103. Ổ cứng Seagate 20Gb chết cơ

– 27/4/2014 Phục hồi dữ liệu cho chú Dũng – 0913208118. Ổ cứng di động Toshiba 1Tb hỏng đầu đọc

– 27/4/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Việt – 01656232190. Ổ cứng Western 160Gb lỗi cơ

– 27/4/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tùng – 0912299079. Ổ cứng Laptop Hitachi 320Gb mất dữ liệu do cài đè linux lên ổ cứng chứa dữ liệu

– 26/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho Chị Dân – 0936933886. Ổ cứng máy tính Seagate 500Gb (Model:ST500DM002) hỏng không detect. Dữ liệu khôi phục sau 01 ngày

– 26/4/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Phiên – 0972254130. Ổ cứng máy tính laptop Hitachi 500Gb bị Bad nặng, chạy recover mất dữ liệu. Đã can thiệp phần mềm không thành công. Dữ liệu được phục hồi sau 01 ngày

– 25/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Cương – 0903204041. Ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EZRX) cháy mạch, cháy cụm đầu đọc. Dữ liệu được phục hồi sau 01 ngày

– 25/4/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Khang – 0983227899. Máy laptop Sony Vaio chạy recover mất dữ liệu. Dữ liệu được phục hồi đầy đủ sau 40 phút

– 24/4/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Việt – 0972541520. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) hỏng đầu đọc. Dữ liệu được phục hồi sau 01 ngày

– 23/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho chị Hà – 0944449889. Ổ cứng Samsung 320G (Model: HD322GJ) chết cơ. Phục hồi dữ liệu sau 01 ngày

– 23/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Tiến – 01633044363. Ổ cứng laptop Seagate 250Gb hỏng cơ

– 23/4/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Cảnh – 0977148368. Ổ cứng Hitachi 160 bad sector

– 22/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ cho anh Ân – 0986802872. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322GJ) kêu lạch cạch, dữ liệu khôi phục sau 01 ngày

– 22/4/2014 Phục hồi dữ liệu máy tính cho anh Mỹ – 0916119582. Ổ cứng laptop Toshiba 1Tb lỗi đầu đọc do va đập

– 22/4/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Toản – 0932282229. Ổ cứng laptop Hitachi 80Gb lỗi đầu đọc

– 21/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng máy tính cho anh Đức – 0988287278. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng không detect

– 21/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Bắc – 0985558126. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) lỗi không nhận ổ cứng

– 21/4/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Nam – 01679670037. Ổ cứng Hitachi 500Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi ngay trong ngày

– 20/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Kiên – 0913532252. Ổ cứng máy tính Western 2Tb hỏng đầu đọc

– 20/4/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tân – 01663133889. Ổ cứng Laptop Western 320Gb chuyển định dạng từ FAT32 sang NTFS mất dữ liệu

– 19/4/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh An – 0987498791. Ổ cứng máy tính Hitachi 2Tb xóa nhầm dữ liệu. Toàn bộ đữ liệu đã được phục hồi

– 19/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Quân – 0904192664. Ổ cứng Samsung 40Gb (Model:SP0411N) chết cơ kêu lạch cạch

– 19/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western USB 3.0 cho anh Nhật – 0954055746. Ổ cứng 500Gb hư đầu đọc

– 18/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng PC cho anh Cường – 0969514299. Ổ cứng Seagate 320Gb lỗi cơ kêu lạch cạch, dữ liệu phục hồi sau 01 ngày

– 18/4/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuyến – 0978849099. Ổ cứng Seagate 250G hỏng đầu đọc. Dữ liệu khôi phục xong sau 01 ngày

– 18/4/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tiến – 01633044363. Ổ cứng laptop Hitachi 500Gb chết cơ. Phục hồi dữ liệu thành công sau 02 ngày

– 18/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho công ty An Phương. Ổ cứng di động Seagate 500Gb lỗi cơ

– 17/4/2014 Phục hồi dữ liệu máy tính cho anh Thắng – 0936551556. Ổ cứng laptop Seagate 500Gb lỗi cơ

– 17/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng máy tính cho anh Tiến – 0912787868. Ổ cứng laptop Seagate 500Gb chết cơ

– 17/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Quân – 0973116128. Ổ cứng laptop Toshiba 320Gb lỗi đầu đọc

– 16/4/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Cường – 0983117548. Ổ cứng laptop Toshiba 500Gb mất dữ liệu do khôi phục cài đặt gốc

– 16/4/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Cường Đà Nẵng – 0965466984. Ổ cứng Western 320Gb cài windows 8 mất dữ liệu, đã sử dụng phần mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công

– 16/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hải – 0936059798. 02 ổ cứng samsung 40Gb chết cơ trong đó có một ổ cứng đã can qua nơi khác can thiệp không thành công

– 16/4/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Hằng – 0904978653. Ổ cứng laptop Seagate 500Gb mất dữ liệu do bị bad sector

– 15/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Tiệp – 0986863326. Ổ cứng samsung 80Gb bị bad nặng, đã bị format

– 15/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Trung – 0989087303. Ổ cứng Samsung 320Gb kêu lạch cạch. Dữ liệu phục hồi sau 01 ngày

– 15/4/2014 Phục hồi dữ liệu máy tính cho anh Tuấn – 0982609185. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500JS) chết cơ. Dữ liệu khôi phục đầy đủ sau 01 ngày

– 15/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Trung – 0979686001. Ổ cứng Western WD3200BEVT ghost nhầm mất dữ liệu

– 14/4/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hưng – 0913382399. Ổ cứng Western 2Tb dùng trên NAS Buffalo mất dữ liệu

– 14/4/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Dũng – 0912642311. Ổ cứng Samsung 160Gb bị format mất dữ liệu

– 13/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hiệp – 0963820226. Ổ cứng Western 1Tb (model:WD10EZRX) lỗi đầu đọc.

– 12/4/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Đăng – 0904200049. Ổ cứng Seagate 40Gb lỗi cơ kêu lạch cạch

– 12/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng di động cho anh Chiến – 0985409915. Ổ cứng di động 400Gb bad sector, khóa bitlocker

– 12/4/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Huế – 0974013938. Ổ cứng seagate 320Gb hỏng cơ. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 01 ngày

– 12/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng máy tính cho anh Tiến – 01693599899. Ổ cứng Samsung 80Gb HD083GJ hỏng cơ

– 11/4/2014 Phục hồi dữ liệu máy tính cho anh Hiệp – 0989414183. Ổ cứng laptop Western 500Gb (Modle: WD5000BPVT) lỗi đầu đọc

– 11/4/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thất – 01658853210. Ổ cứng Seagate 80Gb hỏng không detect

– 10/4/2014 Phục hồi dữ liệu máy tính cho anh Dũng – 0913006633. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) hỏng đầu đọc

– 10/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho chị Nhung – 0989096110. Ổ cứng di động Western 500Gb hỏng đầu đọc. Dữ liệu bàn giao cho khách hàng sau 01 ngày

– 9/4/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Long – 0919792555. Ổ cứng PL5000 chết cơ

– 9/4/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy tính cho anh Sơn – 0912061549. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARX) hỏng đầu đọc

– 9/4/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy MAC cho chị Nga – 0977275370. Ổ cứng Seagate 250Gb lỗi cơ

– 8/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Dũng – 0917222655. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng đầu đọc. Dữu liệu trả cho khách hàng sau 01 ngày

– 8/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Chính – 0949314383. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAJS) chết cơ kêu lạch cạch

– 8/4/2014 Khôi phục dữ liệu cho Cty Trần Nam HP. Ổ cứng Samsung 320Gb hỏng không nhận

– 8/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Thùy – 0972166541. Ổ cứng Seagate 500Gb laptop bị format mất hết dữ liệu

– 7/4/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuyên – 0962136169. Ổ cứng Western 160Gb chết cơ

– 7/4/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Cường – 01223232751. Ổ cứng laptop Hitachi 320Gb hỏng cơ

– 7/4/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Tá – 0934280280. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: ST500LM012) hỏng đầu đọc

– 7/4/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Dũng – 0913318807. Ổ cứng laptop Western 500Gb (Model: WD5000BPVT) hỏng đầu đọc

– 6/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Đạt – 0902055113. Ổ cứng Samsung 80Gb hỏng cơ

– 6/4/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy tính cho anh Nam – 0902083588. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) Hỏng đầu đọc

– 6/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng máy tính cho anh Trường – 0912234649. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) hỏng cơ

– 6/4/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hưng – 0983468579. Máy laptop Sony Vaio Ghost windows mất dữ liệu

– 5/4/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Quân – 0916043737. Ổ cứng Laptop Samsung 250Gb (Model:HM250HI) chết cơ

– 5/4/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Phong – 0979014006. Ổ cứng máy PC Seagate 80Gb chết cơ

– 5/4/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Nghiệp – 0986262012. Máy laptop Ghost windows mất dữ liệu

– 4/4/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy Laptop cho chị Dung – 0902181000. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HM251HI) hỏng đầu đọc

– 4/4/2014 Cứu dữ liệu cho công ty Khánh Quý. Ổ cứng Laptop Hitachi 160Gb hỏng. Dữ liệu được phục hồi đầy đủ và gửi trả khách hàng sau 02 ngày

– 3/4/2014 Phục hồi dữ liệu máy tính cho chị Thiện – 0994565321. Ổ cứng Western 500Gb (Model:WD5000AAKX) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả ngay trong ngày

– 3/4/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Dự – 0913560677. Ổ cứng samsung 500Gb (Model: HD502HJ) chết cơ. Phục hồi và trả dữ liệu cho anh ngay trong ngày

– 3/4/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Vũ – 0904416666. Ổ cứng Western 2Tb. Lỗi đầu đọc. Phục hồi dữ liệu và trả cho khách hàng sau 01 ngày

– 3/4/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động cho anh Nhật – 01287071499. Ổ cứng di động Samsung 1Tb (Model: ST1000LM024) chết cơ. Hoàn thành dữ liệu sau 01 ngày

– 3/4/2014 Phục hồi dữ liệu máy tính cho anh Hiếu – 0976832468. Ổ cứng Platinum 500Gb cháy mạch, cháy đầu đọc. Dữ liệu được phục hồi sau 01 ngày

– 2/4/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Kiên – 0904910491. Ổ cứng seagate 500Gb bad nặng do một đầu đọc lỗi. Dữ liệu được khôi phục đầu đủ sau 01 ngày

– 2/4/2014 Phục hồi dữ liệu máy tính Laptop cho anh Tú – 0948667891. Máy tính bị mất dữ liệu do ghost nhầm. Dữ liệu được bàn giao đầu đủ cho anh sau 02 giờ

– 1/4/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Cường – 0985210825. Ổ cứng Laptop Toshiba 250Gb chết cơ, bề mặt đĩa rất kém

– 1/4/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động cho anh Phan – 0912825586. Ổ cứng di động Western 500Gb (Model: WD5000KMVV) lỗi đầu đọc

– 1/4/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Cường – 0983117584. Ổ cứng Samsung 160Gb Bad nặng do đầu đọc lỗi. Dữ liệu bàn giao cho khách hàng sau 01 ngày

By | 2015-08-06T11:27:56+00:00 Tháng Mười Hai 27th, 2014|Khách hàng|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment