Lấy lại dữ liệu HDD PC Samsung không nhận ổ

//Lấy lại dữ liệu HDD PC Samsung không nhận ổ

Lấy lại dữ liệu HDD PC Samsung không nhận ổ

Lấy lại dữ liệu HDD PC Samsung không nhận ổ
Bình chọn

Lấy lại dữ liệu HDD PC Samsung Model: HD161HJ, ổ cứng Samsung dung lượng 160Gb trong tình trạng không nhận ổ cứng cho khách hàng – 0919792555. Ngày 21/11/2015 khách hàng đã được bàn giao toàn bộ dữ liệu

By | 2015-12-24T14:27:33+00:00 Tháng Mười Hai 24th, 2015|Khách hàng|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment