Lấy lại dữ liệu ổ máy bàn Samsung 80Gb kiến chui

//Lấy lại dữ liệu ổ máy bàn Samsung 80Gb kiến chui

Lấy lại dữ liệu ổ máy bàn Samsung 80Gb kiến chui

Lấy lại dữ liệu ổ máy bàn Samsung 80Gb.Tình trạng bị kiến chui vào trong ổ cứng, có Model: HD082GJ. Ngày 16/11/2015 công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho anh Hà Nam – 0917600228.

By | 2015-12-24T10:04:09+00:00 Tháng Mười Hai 24th, 2015|Khách hàng|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment