Phục hồi dữ liệu ổ cứng Desktop Seagate hỏng đầu đọc

//Phục hồi dữ liệu ổ cứng Desktop Seagate hỏng đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Desktop Seagate hỏng đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Desktop Seagate hỏng đầu đọc
Bình chọn

Anh Tuấn Anh yêu cầu công ty: Phục hồi dữ liệu ổ cứng Desktop Seagate, Model: ST250DM000 dung lượng ổ cứng 250Gb bị hỏng đầu đọc cho anh Tuấn Anh – 01698356923. Ngày 14/11/2015 Anh Tuấn Anh đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

By | 2015-12-24T09:41:01+00:00 Tháng Mười Hai 24th, 2015|Khách hàng|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment