Khôi phục dữ liệu HDD Seagate PC chết cơ

//Khôi phục dữ liệu HDD Seagate PC chết cơ

Khôi phục dữ liệu HDD Seagate PC chết cơ

Khôi phục dữ liệu HDD Seagate PC chết cơ
Bình chọn

Khôi phục dữ liệu HDD Seagate PC Model: ST250DM000 dung lượng ổ cứng 250Gb cho khách hàng – 0988205768. Ổ cứng bị chết cơ đã trả lại dữ liệu cho khách hàng vào ngày 12/11/2015

 

By | 2015-12-18T11:37:00+00:00 Tháng Mười Hai 18th, 2015|Khách hàng|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment