Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Western bị hỏng cơ

//Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Western bị hỏng cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Western bị hỏng cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Western bị hỏng cơ
Bình chọn

Ngày 12/11/2015 Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Western Model: WD2500AAJS dung lượng ổ 250Gb cho khách hàng Bắc Ninh – 0914879911 bị hỏng cơ

By | 2015-12-18T11:18:45+00:00 Tháng Mười Hai 18th, 2015|Khách hàng|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment