Lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng Western bị hỏng cơ

//Lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng Western bị hỏng cơ

Lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng Western bị hỏng cơ

Lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng Western bị hỏng cơ
Bình chọn

Ngày 06/11/2015, Anh Tránh – Bắc Ninh – 0989748333 yêu cầu Lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng Western 00GB (Model: WD5000AAKX) bị hỏng cơ. Anh Tránh đã nhận lại dữ liệu sau khi công ty đã khôi phục lại.

 

By | 2015-12-18T09:54:28+00:00 Tháng Mười Hai 18th, 2015|Khách hàng|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment