Khôi phục dữ liệu HDDD Hitachi chết cơ

//Khôi phục dữ liệu HDDD Hitachi chết cơ

Khôi phục dữ liệu HDDD Hitachi chết cơ

Khôi phục dữ liệu HDDD Hitachi chết cơ
Bình chọn

Khôi phục dữ liệu HDDD Hitachi 500Gb do chạy trên máy MAC chết cơ. ông Jeau Mi – 0903248289 mang tới và yêu cầu kiểm tra. Chúng tôi tiến hành kiểm tra và bàn giao dữ liệu lại cho ông Jeau Mi vào ngày 02/11/2015

 

By | 2015-12-18T09:08:13+00:00 Tháng Mười Hai 18th, 2015|Khách hàng|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment