Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn bị lỗi đầu từ

//Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn bị lỗi đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn bị lỗi đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn bị lỗi đầu từ
Bình chọn

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn cho Chú Phổ _ 0989978554 và đã trả lại dữ liệu vào ngày 22/07/2015. Ổ cứng Model: WD20EARS. Ổ cứng Western 2Tb đang bị lỗi đầu từ.

 

By | 2015-12-02T11:05:04+00:00 Tháng Mười Hai 2nd, 2015|Khách hàng|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment