Phục hồi dữ liệu ổ cứng bị bad sector

//Phục hồi dữ liệu ổ cứng bị bad sector

Phục hồi dữ liệu ổ cứng bị bad sector

Bình chọn

Phục hồi dữ liệu ổ cứng bị bad sector. Ổ cứng Model: WD1600AAJS. Ổ cứng máy bàn Western 160G đã được bàn giao dữ liệu vào ngày 22/07/2015 cho Anh Hiếu. Ổ cứng khi mang tới trong tình trạng bị Bad sector.

 

By | 2015-12-02T10:58:54+00:00 Tháng Mười Hai 2nd, 2015|Khách hàng|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment